Empleo
Ofertas de empleo

Convocatoria para constituir una bolsa de trabajo para la provisión del puesto de Arquitecto Técnico Municipal y realizar contrataciones temporales en el Ayuntamiento de Bermeo

Baldintzak:

 • Arkitektura teknikoaren titulazioa edo baliokidea izatea.
 • Euskara: 4. Hizkuntza Eskakizuna.

Deialdiaren helburua, lanpostua hornitzea eta aldi baterako kontratazioak egiteko lan-poltsa eratzea da.

 • Aukeratze sistema: lehiaketa-oposizinoa.
 • Eskariak: Eskaera orriaren eredu normalizatua erabili beharko da eta Bermeoko Udaleko Erregistro Orokorrean (Berhaz bulegoa) aurkeztu beharko dabe interesatuek.
 • Eskaera-orriagaz batera, honako agiri honeek aurkeztu beharko dira:
  – Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
  – Deialdian parte hartzeko eskatu dan tituluaren fotokopia.
  – Eskatutako hizkuntza eskakizunaren ziurtagiria.
  – Aukeratze prozesurako, eskaera-orrian adierazitako merituen egiaztagiriak.

Ezin izango da baloratu eskaera-orriak aurkezteko epe barruan adierazo eta egiaztatu ez dan meritua, ezta epe barruan adierazo arren, ondoren egiaztatu dana be. Ganera, hautaketa-prozesuan eskatu ez diran merituak ezin izango dira baloratu.

 

+ INFO
Bermeoko Udala

Non aurkitu gure bulegoak?