Enplegua
Lan-eskaintzak

Udal Arkitekto Teknikoaren lanpostua hornitzeko eta aldi baterako kontratazioak egiteko lan poltsa Bermeoko Udalean

Baldintzak:

  • Arkitektura teknikoaren titulazioa edo baliokidea izatea.
  • Euskara: 4. Hizkuntza Eskakizuna.

Deialdiaren helburua, lanpostua hornitzea eta aldi baterako kontratazioak egiteko lan-poltsa eratzea da.

  • Aukeratze sistema: lehiaketa-oposizinoa.
  • Eskariak: Eskaera orriaren eredu normalizatua erabili beharko da eta Bermeoko Udaleko Erregistro Orokorrean (Berhaz bulegoa) aurkeztu beharko dabe interesatuek.
  • Eskaera-orriagaz batera, honako agiri honeek aurkeztu beharko dira:
    – Nortasun Agiri Nazionalaren fotokopia.
    – Deialdian parte hartzeko eskatu dan tituluaren fotokopia.
    – Eskatutako hizkuntza eskakizunaren ziurtagiria.
    – Aukeratze prozesurako, eskaera-orrian adierazitako merituen egiaztagiriak.

Ezin izango da baloratu eskaera-orriak aurkezteko epe barruan adierazo eta egiaztatu ez dan meritua, ezta epe barruan adierazo arren, ondoren egiaztatu dana be. Ganera, hautaketa-prozesuan eskatu ez diran merituak ezin izango dira baloratu.

 

INFO +
Bermeoko Udala

Non aurkitu gure bulegoak?